Ljoski fan alde Faenen
schimmel/ palomino bont geboren